chaffier کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد

chaffier: کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد احمدی نژاد بزرگمهر حسین پور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست ، گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

یک استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه تاکید کرد: اگر کشور عزیزمان ایران رویکرد کنونی خود را دنبال کند و بهانه‌‌ای به امریکا ندهد، ترامپ و دولت امریکا همچون در

ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست ، گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود/ ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست

عبارات مهم : آژانس

یک استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه تاکید کرد: اگر کشور عزیزمان ایران رویکرد کنونی خود را دنبال کند و بهانه ای به امریکا ندهد، ترامپ و دولت امریکا همچون در انزوا باقی خواهند ماند. او همچنان در پشت سنگر است و هنوز سنگری را فتح نکرده است.

مهدی ذاکریان در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با مواضع دولت آمریکا بعد از تایید مجدد برجام از سوی آژانس در رابطه با توافق هسته ای چگونه بوده است؟ گفت: دونالد ترامپ تمام تلاش خود را کرد تا جامعه جهانی را قانع کند که فعالیت های هسته ای کشور عزیزمان ایران دارای محل تردید است و برجام نمی تواند ضمانتی جهت فعالیت های صلح آمیز کشور عزیزمان ایران باشد.

ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست ، گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

شرکای برجام علی رغم امریکا فکر می کنند

وی با بیان اینکه آن ادعای ترامپ با شکست روبه رو شد، اظهار داشت: علی رغم نظر امریکا، دیگر شرکای برجام – که مشمول بر چهار عضو دائم شورای امنیت شرکت ملل متحد به همراه آلمان و اتحادیه اروپا هستند – گفتند که توافق هسته ای ضمانتی جهت فعالیت های صلح آمیز کشور عزیزمان ایران است و توافقی جامع محسوب می شود و امتیازات پایتخت کشور عزیزمان ایران هم براساس تفاهمات صورت گرفته از جمله عدم اعمال تحریم های تازه و برطرف تحریم ها است.

استراتژی امریکا، فشار بر آژانس جهت گزارش دهی علیه کشور عزیزمان ایران بود

یک استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه تاکید کرد: اگر کشور عزیزمان ایران رویکرد کنونی خود را دنبال کند و بهانه‌‌ای به امریکا ندهد، ترامپ و دولت امریکا همچون در

این تحلیلگر پرسشها سیاست خارجی با بیان اینکه تلاش های ترامپ جهت متوقف ساختن اجرای برجام تاکنون به نتیجه نرسیده هست، تصریح کرد: با عدم اقناع جامعه جهانی از سوی ترامپ، دولت آمریکا استراتژی جدیدی جهت فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پیش گرفت تا آژانس بگوید کشور عزیزمان ایران به برجام و همچنین ان پی تی و پادمان پایبند نیست و علیه کشور عزیزمان ایران گزارش دهد. به همین جهت نیز نیکی هیلی، سفیر و نماینده آمریکا در شرکت ملل به وین رفت تا از موضع یک کشور قدرتمند بر مدیرکل آژانس اعمال فشار کند.

بنیان نیرومند برجام اجازه سواستفاده به امریکا را نداد

ذاکریان در توضیح سیاست اعمال به فشار به آژانس علیه کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: علت اتخاذ این رویکرد از سوی آمریکا این بود که بنیان توافق هسته ای آنقدر از نظر حقوقی و فنی نیرومند بود که آمریکا نتوانست از عبارات و کلمات آن علیه کشور عزیزمان ایران سواستفاده کند و به همین خاطر درخواست کردند تا با تحت تاثیر قرار دادن آژانس نسبت به کشور عزیزمان ایران اعمال فشار کند تا آژانس گزارش نادرستی علیه کشور عزیزمان ایران بدهد که این فشار هم منجر به نتیجه نشد و یوکیا آمانو گفت آژانس مستقل است و گزارشگران خود را دارد و کشور عزیزمان ایران هم تاکنون با برجام همکاری داشته است.

گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست ، گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

وی ادامه داد: گزارش مستند آژانس در رابطه با کشور عزیزمان ایران و عدم پذیرش خاص آمریکا شکست بزرگی جهت ترامپ و مخالفان داخلی و خارجی برجام بود. لیکن از یک سو آژانس تحت تاثیر آمریکا قرار نگرفت و از یک طرف دیگر، نشان داد که دلواپسی های بعضی مدعیان هم بی جا و نادرست بوده است.

راهبرد تازه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران فرا برجامی است

این استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه در رابطه با روش تازه دولت آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران ابراز داشت: رویکرد و روش تازه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران فرابرجامی است و ارتباط مستقیمی با توافق هسته ای ندارد. در این رابطه، مهم است که دستگاه های اجرایی، تقنینی، قضایی و نظامی – اطلاعاتی کشور به گونه ای واکنش‌ها کنند تا نه تنها آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران بهانه ای نداشته باشد بلکه این روش نیز به نتیجه ای نرسد.

یک استاد حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه تاکید کرد: اگر کشور عزیزمان ایران رویکرد کنونی خود را دنبال کند و بهانه‌‌ای به امریکا ندهد، ترامپ و دولت امریکا همچون در

راهبرد فرابرجامی آمریکا سه حوزه نظامی، سیاسی و حقوقی دارد

ذاکریان با بیان اینکه روش فرابرجامی آمریکا مشمول بر سه حوزه نظامی، سیاسی و حقوقی می شود، عنوان کرد: در حوزه نظامی آمریکایی ها درصدد طرح این ادعا هستند که کشور عزیزمان ایران با آزمایش های موشکی خود را شماری از کشورهای منطقه را ترساندن می کند و خواهان قدرت یابی و گسترش نفوذ خود خارج از مرزهای جغرافیایی اش است.

ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست ، گزارش آژانس شکست بزرگی جهت ترامپ بود

تمام نهادها باید بگویند فعالیت های نظامی کشور عزیزمان ایران دفاعی است

وی با بیان اینکه تمامی نهادهای ملی در کشور عزیزمان ایران باید وحدت نظر را داشته باشند و بگویند که فعالیت نظامی کشور عزیزمان ایران اهداف دفاعی دارند، یادآور شد: متاسفانه در بعضی از اوقات، اظهاراتی از سوی بعضی از افرادی که ناآگاه هستند یا دنیا را نمی شناسند، مطرح می شود که آن سخنان، موجب دادن بهانه به آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه می شوند. طرح این سخنان می تواند دستاویزی جهت ترامپ باشد.

اندک اشتباه در ادبیات نظامی موجب دادن بهانه به آمریکا می شود

این کارشناس پرسشها آمریکا با تاکید بر اینکه اساس منشور شرکت ملل متحد و منطق حقوق بین الملل کشوری حق ترساندن دیگر کشورها را ندارد، بیان کرد: در منطق حقوق بین الملل صریحا آمده است که کشورها حق دفاع از خود را دارند؛ جهت دفاع هم باید لوازمی وجود داشته باشد و این لوازم یعنی موشک و سلاح. بعد سپاه و ارتش که جهت دفاع کشور عزیزمان ایران فعالیت های نظامی اعم از وسیع یا محدودی دارند، می توانند به فعالیت های خود در دفاع از کشور بپردازند. این توصیه ای است که باید همه مسئولان عالی نظامی به آن توجه داشته باشند چراکه اندک اشتباه در ادبیات نظامی ما موجب دادن بهانه به آمریکا می شود.

ایران بگوید فعالیت های منطقه ای اش براساس درخواست رسمی دولت ها بوده است

ذاکریان در تشریح بعد سیاسی روش فرابرجامی ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران گفت: آمریکا در این عرصه تلاش می کند تا فعالیت های کشور عزیزمان ایران در عرصه منطقه ای را به گونه ای مطرح کند که گویا کشور عزیزمان ایران درصدد چپاول و ضمیمه دیگر کشورها به خود هست. در این چارچوب کشور عزیزمان ایران باید بگوید که حضورش در سوریه و عراق و کمک های بشردوستانه اش در یمن در جهت دعوت رسمی و قانونی دولت های مستقر بوده است.

محدود ساختن آزادی ها جهت ترامپ مانند اکسیژن است

وی در رابطه با بعد حقوقی روش فرابرجامی ترامپ اظهار داشت: هرگونه محدود ساختن آزادی های مصرح در قانون اساسی یا قواعد و قوانین بین المللی که کشور عزیزمان ایران آنها را پذیرفته، مانند سم جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. به عبارتی واشنگتن می کوشد که کشور عزیزمان ایران را کشوری ناقض حقوق بشر معرفی کنند و به همین خاطر محدود ساختن آزادی ها جهت رویکرد فرابرجامی ترامپ مانند اکسیژن است.

سه اصل مهم در ادبیات مسئولان

این تحلیلگر پرسشها سیاست خارجی با بیان اینکه احترام به قوانین و رعایت آن از سوی حاکمیت، گسترش همکاری های منطقه ای در جهت منافع کشورهای منطقه و تاکید بر دفاعی بودن فعالیت های نظامی کشور عزیزمان ایران سه مهم است که باید در این دوران در دستور کار مسئولان نظام قرار گیرد، گفت: در طول چهار سال گذشته دولت آقای روحانی بر اساس این سه اصل عمل کرده و در ادبیات دیپلمات های ما نیز این پرسشها به وضوح متبلور است و مهم است که این نگاه در کلیه نخبگان و مسئولان کشور عزیزمان ایران نیز تسری یابد.

وزارت امور خارجه از شکاف های موجود در دولت امریکا استفاده کند

ذاکریان با بیان اینکه محدودیت های وزارت امور خارجه باید برداشته شود، اظهار داشت: در برابر این رویکرد مهم است تا دستگاه دیپلماسی کشور عزیزمان ایران تلاش ها و مشورت های خود را با همه با کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار دنیا زیاد کردن دهد. حتی در دولت امریکا که ترامپ تصمیمات عاقلانه نمی گیرد، می توان افرادی را پیدا کرد و با آنها به گفت وگو نشست. مشاهده کردیم که در پرسشها نژادی، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا مواضع خود را با ترامپ متمایز ساخت. چنین شکاف هایی وجود دارد و کشور عزیزمان ایران باید از این شکاف ها استفاده کرده و با رویکرد صحیح خود جامعه جهانی را متوجه خود کند.

سفرای کشور عزیزمان ایران با مسئولان و افکارعمومی محل ماموریت ارتباط برقرار کنند

وی استفاده از دیپلمات ها و سفرای فرهیخته و کارکشته مهم دانست و تصریح کرد: متاسفانه ما سفرایی داریم که حتی قادر به تکلم به زبان انگلیسی هستند. من نمی گویم این افراد ناتوان هستند ولی این فرد نباید عهده دار مسئولیت سفارتخانه ما باشد. از سویی، سفرای ما نباید به پشت میز نشستن و دیدار با مسئولان خودمان اکتفا کنند بلکه مورد نیاز است آنها با مسئولان عالی کشورهای محل ماموریت و افکارعمومی آن کشور ارتباط برقرار کرده و به تبیین سیاست های کشور عزیزمان ایران بپردازند.

این استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه اضافه کرد: اگر کشور عزیزمان ایران بتواند ۲۰ دیپلمات همچون سیدعباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد در کشورهای مهم دنیا داشته باشد، آن وقت می توان به نقش آفرینی قدرتمند کشور عزیزمان ایران امیدوار بود.

اروپا متحد کشور عزیزمان ایران نیست ولی علاقه مند به همکاری با پایتخت کشور عزیزمان ایران است

ذاکریان راجع به رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به روش تازه امریکا علیه کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا نسبت به کشور عزیزمان ایران رویکرد مثبتی دارد ولی از سویی، نسبت به فشارها و تنبیهات امریکایی ها علیه شرکت ها و فعالان اقتصادی اروپایی نیز نگرانی هایی دارد. آنها با وجود مقاومت هایشان نسبت به رویکرد ضدبرجامی ترامپ، به متحد کشور عزیزمان ایران تبدیل نشده اند ولی علاقه مند به همکاری با پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

ترامپ هنوز سنگری را فتح نکرده و همچنان در انزواست

وی تاکید کرد: اگر کشور عزیزمان ایران رویکرد کنونی خود را دنبال کند و بهانه ای به امریکا ندهد، ترامپ و دولت امریکا همچون در انزوا باقی خواهند ماند. او همچنان در پشت سنگر است و هنوز سنگری را فتح نکرده هست.

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | فعالیت | آمریکا | امریکا | آمریکایی | امریکایی | ادعای ترامپ | دونالد ترامپ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs