chaffier کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد

chaffier: کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد احمدی نژاد بزرگمهر حسین پور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

در دولت‌هاي نهم و دهم به ازاي هر۶ميليارد دلار درآمدنفت يك درصد رشداقتصادي حاصل شد 

هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

عبارات مهم : ایران

در دولت هاي نهم و دهم به ازاي هر۶ميليارد دلار درآمدنفت يك درصد رشداقتصادي حاصل شد

در حالی که درآمدهای نفتی همواره نقشی تاثیرگذار در میزان رشد و موقعیت اقتصادی در کشور عزیزمان ایران دارند، بررسی ها نشان می دهد دولت دهم وقت تاریخی استفاده از درآمدهای نفتی در کشور عزیزمان ایران را از دست داده است.

هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

به گزارش خبرآنلاین، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره یکی از مهمترین منابع درآمدی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران نلقی می شوند، اوج رفتن میزان درآمدهای نفتی، گشایش های اقتصادی در کشور عزیزمان ایران را ایجاد کرده و کم کردن ان اقتصاد را در مضیقه قرار داده هست. با این حال در شرایطی که درآمدهای نفت و گاز یکی نحرک های اقتصادی کشور عزیزمان ایران تلقی می شوند، دولت پیشین نتوانسته است از وقت تاریخی درآمدهای بالای نفتی در فاصله سال های 1384 تا 1392 استفقاده چندانی ببرد.

برآوردها نشان می دهد تا پیش از فعالیت دولت نهم و دهم، کشور عزیزمان ایران به طور میانگین به ازای هر 6 میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی ، یک درصد رشد اقتصادی را شاهد بود این در حالی است که این رقم در دولت نهم به 17.78 میلیارد دلار درآمد به ازای هر یک درصد رشد و سپس در دولت دهم به عدد خیره کننده 67.17 میلیارد دلار رسیده است.

در دولت‌هاي نهم و دهم به ازاي هر۶ميليارد دلار درآمدنفت يك درصد رشداقتصادي حاصل شد 

معنای راحت زیاد کردن قابل توجه درآمدهای نفتی و گازی به ازای هر یک درصد رشد اقتصاد آن است که دولت پیشین نتوانسته است از درآمدهای نفتی و گازی در جهت اصلاح بنیان های اقتصادی کشور عزیزمان ایران بهره بگیرد. رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران در اوایل دهه نود منفی شد و زیاد کردن این رقم تحت تاثیر رشد منفی اقتصادی در دو سال پیاپی رخ داده است.

دولت یازدهم در چهار سال گذشته جهت بازگشت اقتصاد کشور عزیزمان ایران به ریل تلاش فروانی را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی که در این دوره زمانی افتاق افتاد، 13.99 میلیارد دلار نفت و گاز صادر شده است است.

هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

دولت پنجم در فاصله سال های 1368 تا 1372 به ازای 4.18 میلیارد دلار صادرات نفتی توانسته است یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کند. در دولت ششم، در فاصله سال های 1372 تا 1376 به ازای هر 8 میلیارد و 240 میلیون دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی در کشور عزیزمان ایران اتفاق افتاد.

دولت هفتم در سال های 1376 تا 1380 به ازای هر 6.25 میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در دولت‌هاي نهم و دهم به ازاي هر۶ميليارد دلار درآمدنفت يك درصد رشداقتصادي حاصل شد 

این رقم در فاصله سال های 1380 تا 1384 با بهبودی جدی به 4.90 میلیارد دلار به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی رسید.

ولی دولت نهم با اجرای برنامه های بلند پروازانه و آرزوی بزرگ خواهانه این رقم را دستخوش تغییراتی جدی کرد.

هر یک میلیارد دلار درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد کشور عزیزمان ایران هدیه داد؟

در این دولت در فاصله سال های 1384 تا 1388 ،به ازای هر 17.87 میلیارد دلار درآمد نفتی یک درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاد و در دولت دهم نیز هر یک درصد رشد اقتصادی به طور میانگین با درآمد 67.17 میلیارد دلاری نفت و گاز برابری داشته است.

این امار نشان می دهد بازده منابع نفتی و گازی در دولت دهم کمترین و در دولت های پنجم و هشتم بیشترین بوده هست. به عبارت دیگر بالاترین بازده درآمد های نفتی در سال های 1368 تا 1372 و همچنین در سال های 1384 تا 1388 اتفاقا افتاده است.

بر اساس این گزارش وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است است اقتصاد کشور عزیزمان ایران همواره از اوضاع این بازار و قیمت ها متاثر باشد. تحریم نفتی کشور عزیزمان ایران در سال 1391 ولی موجب شد دولت یازدهم با برنامه ای جدی کم کردن میزان وابستگی به نفت را در دستور کار خود قرار دهد.

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs