chaffier کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد

chaffier: کارتون در حاشیه رد صلاحیت احمدی نژاد احمدی نژاد بزرگمهر حسین پور اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ا ، جمعیت حاشیه‌نشینان کشور چقدر است

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان شرکت بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. 

وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ا ، جمعیت حاشیه‌نشینان کشور چقدر است

جمعیت حاشیه نشینان کشور چقدر است/ وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه ا

عبارات مهم : جمعیت

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان شرکت بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه ای در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، فرید براتی سده که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، با بیان اینکه مفاد پیشگیری از اعتیاد علاوه بر کل جمعیت کشور عزیزمان ایران باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت جدی تر پیگیری شوند، افزود: در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت آشنا نمی شدند.

وی با اشاره به جمعیت ۱۹ میلیونی حاشیه نشین در کشور، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور وجود دارد. همچنین ارتباط فرد با افراد معتاد و جمعیت آماری اعتیاد از بااهمیت ترین خطراتی است که می تواند احتمال درگیری با بیماری اعتیاد را در یک فرد زیاد کردن دهد.

وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ا ، جمعیت حاشیه‌نشینان کشور چقدر است

وی با اشاره به لزوم پیشگیری از اعتیاد در مناطق پر خطر کشور، تصریح کرد: مفاد پیشگیری از اعتیاد علاوه بر کل جمعیت کشور عزیزمان ایران باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت جدی تر پیگیری شوند.

براتی با اشاره به کارها شرکت بهزیستی در جهت برطرف معضل حاشیه نشینی نیز توضیح داد: در حال حاضر شرکت بهزیستی با ارائه مجوزهای متفاوت به نهادهای غیر دولتی تلاش دارد تا بهزیستی های خرد و کوچک غیر دولتی را در مناطق حاشیه نشین فعال کرده و از این طریق کارها حمایتی خود را در سراسر کشور گسترش دهد.

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان شرکت بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. 

وی با بیان این که شرکت بهزیستی همواره به دنبال گسترش ارائه خدمات اجتماعی هست، عنوان کرد: مجوزهای متفاوت در حوزه کم کردن آسیب اعتیاد به شرکت های مردم نهاد تنها از دو طریق شرکت بهزیستی و وزارت بهداشت قابل ارائه هستند.

معاون مرکز پیشگیری از اعتیاد شرکت بهزیستی کشور با اشاره به این که حدود ۷ هزار مرکز درمانی سرپایی اعتیاد در کشور مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: مراکز درمانی متفاوت سرپایی یا اقامتی در کشور می توانند در تجمیع با یکدیگر صنف های فعالیتی منحصر به خود را به وجود آورده و به فعالیت های صنفی بپردازند.

مریم کیانی، عضو جمعیت امام علی(ع) و پژوهشگر اعتیاد با اشاره به وجهه بیمارگونه فرد معتاد، گفت: در سطح اجتماعی می توان بیماری اعتیاد را به عنوان یک معضل واگیر دار مورد بررسی قرار داد؛ آیا که هر فرد معتاد به صورت معمول در طول زندگی خود افراد مختلفی را درگیر اعتیاد می کند.

وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ا ، جمعیت حاشیه‌نشینان کشور چقدر است

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از اعتیاد، تصریح کرد: جمعیت امام علی (ع) در حال حاضر بیشترین تمرکز خود را بر مباحث و کارها پیشگیرانه اعتیاد معطوف کرده است.

عضو جمعیت امام علی (ع) با اشاره به این که آموزش یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری از اعتیاد هست، عنوان کرد: حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از طریق ساختن فرهنگ و ایجاد اشتغال از جمله موارد مهمی هستند که در روند درمان یک فرد معتاد و پیشگیری از بروز اعتیاد تاثیر بسزایی دارند.

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان شرکت بهزیستی کشور از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد. 

واژه های کلیدی: جمعیت | معتاد | اعتیاد | پیشگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs